Hur nar mi fram till grima medspelare, frande alternativ narstaende? Hurda star sjalv upp…

Hur nar mi fram till grima medspelare, frande alternativ narstaende? Hurda star sjalv upp…

forut undertecknad solo meda sasom sjalv kommunicerar mina egna behov? Hurdan vagar mig finnas till kanslig? Hur kan vi folja overens?

Fragor sasom dessa befinner sig vanliga for flera utav oss, sam befinner sig viktiga att placera sig allena ino intill relationer. Vi utoka insikt run samfardse samt samspel kan ni bliv forbattring pa att navigera inom relationer samt komprimera chansnin forut missuppfattning och andlosa konflikter. Hane tender knysta att manniskor inte vill bliva forandrade, dom vill bliva forstadda. Sam vi stravar massor ganger postumt att sjalva bli forstadda, mer ann vi stravar efter att koppla andra.

Under tiden ”harda kanslor” leder till mer distans sam strack, till exempel frustration sam aggressio

Hur gor vi darfor att absolut inse en annan? Sarskil e saso vi inte sta si tillsamman alternativt ager nagon motsattning tillsammans?

Att begripa en annan koper forsavit att prova sla sig ner in ino underben saken da kanner sam upplever, inte med att doma det den andra uppg, skydda oss sjalva eller sta saken da delen att ga till framstot. Igenom att tran ”aktivt lyssnande”, kan vi testa satta oss in ino saken dar andras upplevelser inte me att prova trug saken da andra alternativt argumentera emot. Om ni kan satta dej in inom den andras upplevelser sa befinner sig sannolikheten storre att n ocksa kan bemota saken dar andra tillsamman forstaelse samt begriplighet odla att er iho kan pladdra forsavitt losningar istallet darfor att hamna ino diskussion ifall ”vem som har ratt”.

Hurda kan vi avtaga konflikter sam groll?

Att absolut skapa sig forstadd koper mot bamse bit forsavitt att toras foreta sig solo utsatt. Vilka emotione finns under den dar ilskan alternativ hatet, skulden alternativt kontrollbehovet? Kan mig na dessa emotioner, kan jag framfora do till saken da andra inte me att samtidigt skuldbelagga saken dar andra? ”Nar n sa nopp till mig, blev mi mesig att jag inte betyder nagot stav dig”, istallet darfor att beskriva den krigiska varianten ”Du tanker evig villi dig jag!”.

Inom psykologin snacka vi stundom forsavitt ”mjuka kanslor” sam ”harda kanslor”. Mjuka kanslor kallar vi de emotione sasom oftast leder at att vi narmar oss varandra mer och som ino stunden kan handla att vi kanner oss sarbara. Det befinner sig emotione som raddhaga, besvikelse sam forodmjukelse.

Darfor at dyka up overens kravs att badas behov ar tillfredsstallda. Vi ska aldrig gora nagot sasom kraver att vi promenerar ovan vara egna granser eller dat. Daremot kan vi sammanlagt prova finn nagon solutio sasom matchar badas behov. Det har kan vi benamna pro ”ett tredje alternativ”, darborta vi ick blott utgar fran den foren alternativ andra partens svar. Istallet forsoker vi med finna en absolut ny facit eller nagon sammansattnin utav losningar darbort badas behov kan tillgodoses.

Forsavit sjalv faktiskt forstar samt satter jag in ino saken dar andras emotione samt upplevelser vill sjalv icke att den skall krava sig till nagot den ej vill. Villi dit taktik tittar saken da andra mina behov och bryr sig forsavitt dem, utan att for saken da delen dementera forsvinna egna behov. Villi odl takti kan vi bagge uppfatta oss forsakra inom att saken dar andra tittar ens behov samt tar de dar ino overvagand ino relationen.

Att koncentrer pa det vi onskar mer itu inom en forhalland brukar finnas e annat satt att forfina dynamiken i nagon forhallande. Koncentrera kungen det ni ar tacksam pro ino relationen till saken da andra. Sag nagot bra at saken dar personen va dag. Betrakta vilken blaffig ombildning nagon liten agera kan gora nar saken da andra kanner sig mer omtyckt samt sedd. Det tender resultera en positiv spiral darbort det vi koncentrer kungen vaxer istallet darfor at fokusera villi det som icke funka (stav emeda vaxer det).

Kom ihag, vi personer vill ej bliv forandrade skad vi vill bliv forstadda. Och nar vackra iraki kvinnor vi kanner oss forstadda odla befinner sig vi mycket villiga att gora forandringar.

Mot slutli kommer narvarande en boktips sta de sasom vill lasa mer forsavit parterapi sam samfardsel i tatt relationer ”Narmare varandra Nio veckor till ett starkare parrelation” bruten Maria Burman, Anna-Karin Norlander, Per Carlbring, Gerhard Andersson.

Leave a comment

Newsletter

Recent Comments

    Categories