De andere stand is die van de ruiters (“ridders”)

De andere stand is die van de ruiters (“ridders”)

XV Bewerken

1. Wanneer het nodig is en wanneer een oorlog uitbreekt – omdat dat voor de aankomst van Caesar bijna jaarlijks gewoon was te gebeuren, dat ze ofwel zelf onrecht aandeden, ofwel het aangedane onrecht afweerden – zijn ze allemaal bezig met oorlog, 2. en hoe aanzienlijker ieder van hen is wat betreft geslacht en rijkdom, des te meer horigen en clienten hij heeft. Dit kennen zij als enige eer en macht.

XVI Bewerken

De volksstam van Gallie sopra zijn geheel is per hoge maten begaan met religieuze praktijken en om die reden, zij die getroffen zijn door een heel zware ziekte en zij die con veldslagen en gevaar verkeren. Ofwel offeren ze mensen sopra plaats van offerdieren, Ofwel leggen ze een gelofte af zichzelf te zullen offeren, als tussen persoon voor die offers gebruiken ze druiden. Omdat zij menen dat ze de goddelijke wil van de onsterfelijke goden niet kunnen bedaren tenzij er voor een mensenleven een ander mensenleven word gegeven, zij hebben dergelijke offers van staatswegen ingesteld. Sommigen stammen hebben reusachtig grote beelden waarvan zij de met twijge gevlochten leden vullen met levende mensen. Nadat dit sopra brandgestoken is komen de mensen om omringt door vlammen. Zij menen dat de terechtstelling van hen die betrapt zijn bij een diefstal, misdaad of ander vergrijp aangenamer zijn voor de onsterfelijke goden. Maar wanneer de voorraad aan dat soort mensen uitgeput is, gaan zij zelfs over op het terechtstellen van onschuldigen.

XVIII Bewerken

de galliers verkondigen dat ze afstammen van dis pater (pluto). dit is zo doorvertelt door de druiden. om die reden bepalen ze alle tijdsintervallen niet volgens het aantal dagen maar volgens het aantal nachten. Ze beschouwen de verjaardagen, maanden en jaren zo dat de dag ondervolgt op de nacht. Per andere gewoontes verschillen ze vooral hierin : ze kunnen niet dulden dat hun kinderen con het openbaar bij hun vader gaat, ze vinden het een schande dat een jongen van kinderleeftijd con het publiek durante het zicht van zijn vader gaat staan tenzij ze volwassen zijn of tenzij ze hun legersambt vervullen.

XIX Bewerken

1. De mannen voegen zoveel geld uit hun eigen buit toe aan de bruidsschat als ze gekregen hebben van hun echtgenoten sopra de naam van een bruidsschat, nadat een schatting gemaakt is. 2. Het beheer van al dit geld werd gemeenschappelijk gehouden en de opbrengst werd bewaard. Wie van hen het langst durante leven blijft, aan hen komt het deel van ieder van beide toe samen samen met de opbrengst van vorige tijden. 3. De mannen hebben over hun vrouwen zoals over hun kinderen de macht over leven en dood; en wanneer de familievader, die geboren is op een redelijk aanzienlijke plaats, gestorven is ,komen de verwanten samen en indien er over zijn dood iets verdachts zou zijn ,dan houden ze een ondervraging bij de vrouwen op de wijze als de slaven. Blijkt het vermoeden gegrond, dan worden zij verbrand, of onder allerlei martelingen ter dood gebracht. 4. De begrafenissen zijn mediante verhouding tot de leefwijze van de Galliers prachtig en kostbaar. Alles, wat de doden bij hun leven dierbaar is geweest, wordt mediante het vuur geworpen, zelfs dieren. En nog voor korten tijd supporto facebook dating werden slaven en clienten, die de gestorvene lief had, na afloop van de gebruikelijke begrafenis, mee verbrand.

XX Bewerken

Toen er een klein deel van de zomer over was haastte caesar zich toch, hoewel per deze plaatsen, waar heel Gallie naar het noorden is gericht, de winters vroeg zijn, naar Brittannie te vertrekken, omdat hij begreep, dat durante bijna alle Gallische oorlogen onze vijanden daarvandaan hulp was geboden en omdat hij meende dat het voor hem toch van groot nut zou zijn om oorlog te voeren, als hij alleen maar naar het eiland toe was gegaan, de soort mensen had bekeken en de plaatsen, havens en toegangen had leren kennen. hetgeen alles aan de Galliers nagenoeg onbekend was. want niemand ging daar zomaar heen behalve kooplieden en ook voor hen zelf is behalve de zeekust en de gebieden, die tegenover de Galliers liggen, niet iets bekend.

Leave a comment

Newsletter

Recent Comments

    Categories